Privacy policy

In overeenstemming met art. 13 van EU-verordening 2016/679 - GDPR, bieden wij u de volgende informatie:


1 Doel van de verwerking
De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden op grond van art. 6 EU Reg. 2016/679 voor de volgende doeleinden:

A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 24 letter a), b), c) Privacy Code en art. 6 lett. b), e) GDPR), voor de volgende Servicedoeleinden:

  • nakoming van contractuele verplichtingen;
  • voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen;
  • boekhouding, facturering en kredietbeheer;
  • communicatie voor informatiedoeleinden


B) Net voor specifieke en duidelijke toestemming (art 23 en 130 van de Privacy Code en Art 7 GDPR), voor de volgende Marketing Doelstellingen.:

  • u via e-mail commerciële en / of promotionele communicatie sturen over de diensten die door de Eigenaar worden aangeboden


Houd er rekening mee dat als je een vaste klant, zullen wij u communicatie met betrekking tot de eigenaar soortgelijke diensten aan die waarvan reeds bekroond te sturen, tenzij uw dissidentie (art. 130 c. 4 Privacy Code).


2 Verwerkingsmethoden
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats door middel van de handelingen vermeld in art. 4 van de Privacy Code en art. 4 n. 2) GDPR en specifiek: verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, ophalen, verwerking, modificatie, selectie, opvragen, vergelijkers, gebruik, koppeling, blok, communicatie, annulering en vernietiging van gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden onderworpen aan papieren en / of elektronische verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken en in elk geval voor niet meer dan 10 jaar na beëindiging van de relatie Service-finaliteit en voor niet meer dan 10 jaar vanaf het verzamelen van gegevens voor marketingdoeleinden en, onverminderd het verzet tegen de verwerking door de betrokken partij.


3 Verstrekking van gegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens voor de toepassing van punt 1 A) van deze prospectus nodig is om de specifieke kenmerken verfijnen en gebruik maken van de diensten die worden aangeboden door de Data Controller, bijvoorbeeld om antwoord te ontvangen op verzoeken om informatie. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan het onmogelijk maken om de gevraagde service te verkrijgen of om de diensten die worden aangeboden door de site te gebruiken.


4 Communicatie en verspreiding van gegevens
Zonder de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming (op grond van artikel 24, letter a), b), d) Privacycode en art. 6 lett. b) en c) GDPR), kan de houder uw gegevens voor de toepassing van paragraaf 1, sub A) voor de toezichthoudende instanties, gerechtelijke autoriteiten, alsmede aan de personen aan wie de openbaarmaking bij wet verplicht is voor de uitvoering van openbaar te maken genoemde doelen. Deze onderwerpen verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke gegevenscontroller.

Persoonlijke gegevens worden niet vrijgegeven door de eigenaar.


5 Datacontroller
De gegevensbeheerder is Italian Green Capital Srl


6 Rechten van de belanghebbende
U kunt uw rechten laten gelden zoals die in artikelen worden uitgedrukt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van de EU-verordening 2016/679, door contact met de gegevens, door te schrijven naar info@italiangreeencapital.it.

U hebt te allen tijde het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te annuleren of de verwerking ervan te beperken.

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (inclusief geautomatiseerde verwerking, bijv. Profilering) en de overdraagbaarheid van uw gegevens.

Onverminderd enig ander administratief en gerechtelijk beroep, als u van mening bent dat de verwerking van gegevens over u, in strijd is met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, op grond van art. 15 letter f) van de genoemde Reg. UE2016 / 679, heb je het recht om te klagen bij de ombudsman voor de bescherming van persoonsgegevens en, met verwijzing naar art. 6 lid 1, letter a) en art. 9, lid 2, letter a), heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken.

In het geval van draagbaarheid verzoek, aangezien de data processor zal u in een gestructureerd formaat, gewone en leesbare handleiding, automaat, persoonlijke informatie over u, met uitzondering van de leden 3 en 4 van art. 20 van de EU Reg. 2016/679.